Informatica Publica

InformaticaPublica
Informàtica al servei públic

06/07/2004

Finalitzen les Jornades internacionals e-Governance

Destaquem la ponencia de Véronique Kleck Xarxes de Moviments ciutadans i autoritats locals: actors principals per a desenvolupar una nova manera de governar a nivell local i global.
El concepte d’e-democràcia, o democràcia electrònica, subratlla la fascinació que tenen les nostres societats per les noves tecnologies i l’esperança de que la tecnologia pugui solucionar tots els nostres problemes. Però la lògica econòmica capitalista està posant, d’una manera dramàtica, en perill les nostres democràcies a nivell local i global.
En aquest context, les xarxes ciutadanes i les autoritats locals juguen un paper fonamental en la revolució de la informació i asseguren que l’ús de les noves tecnologies serà políticament guiat cap a un reforçament de la democràcia.

Durant la ponència, analitzà algunes de las xarxes ciutadanes actives a França i Europa, així com el paper de les autoritats locals dins el context de la Cimera Mundial de la Societat de la Informació.

I la de Esteve Ollé El model Barcelona II: Internet, intranets, govern local, i informació ciutadana a la ciutat de Barcelona que presentà les conclusions generals de l’estudi empíric sobre la tranformació tecnològica i organitzativa del Ajuntament de Barcelona així com també algunes consideracions generals sobre l’e-governance. En la recerca empírica, part del Projecte Internet Catalunya de la Universitat Oberta de Catalunya, es va analitzar la interacció entre innovació tecnològica, canvi organitzatiu i transformació dels serveis públics i els processos polítics a l'Ajuntament de Barcelona durant més de dos anys. Prenent com a hipòtesi de partida l'emergència d'un possible model Barcelona II (paral•lel al model Barcelona, un exemple internacionalment reconegut de combinació de polítiques urbanes), es van estudiar les transformacions internes del consistori barceloní vinculades amb l'ús innovador de les TIC i es relacionaren amb el conjunt de canvis socials i polítics que interaccionen en aquest procés.


Més info a: ww.gencat.net/forum-egovernance/catala/index.htmVeure noticia anterior La Generalitat de Catalunya inicia el concurs d'homologació de serveis informàtics    Veure noticia següent Knowledge Cities Observatory al setembre a Barcelona   
Comentar Noticia Comentaris   Enviar la noticia a algú Enviar notícia   Rebre noticies a la teva bustia d'e-mail Rebre notícies   Print Imprimir  
Home Portada   Titulars Veure titulars   Buscar noticia